Licencjonowane biuro rachunkowe </br> JAGA - Agnieszka Kwietniewska

Licencjonowane biuro rachunkowe
JAGA - Agnieszka Kwietniewska

Oferuje prowadzenie ksiąg rachunkowych, księgi przychodów i rozchodów.
Rozliczenia PIT, CIT, VAT, ZUS, KPIR, KH.
Zapraszam do współpracy

Oferta

prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT/PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • sporządzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych,

prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów:

 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych,

ryczałt ewidencjonowany:

 • miesięczne naliczanie podatku,
 • bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT),
 • sporządzanie rozliczeń rocznych oraz sprawozdań okresowych,

usługi kadrowo-płacowe:

 • sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,
 • prowadzenie akt osobowych pracownika,
 • prowadzenie kartotek czasu pracy,
 • sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia,
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin wynagrodzeń),
 • obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
 • sporządzanie list płac z umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-8B),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R),

pozostałe usługi:

 • pomoc w zarejestrowaniu działalności gospodarczej lub spółki oraz jej bieżąca obsługa,
 • rozliczanie projektów finansowanych ze środków unijnych,
 • ewidencje VAT dla rolników i nie tylko,
 • rozliczanie klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT 28, PIT 36, PIT 37),
 • przygotowywanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane (VZM),
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, PFRON,
 • reprezentowanie przed US, ZUS,

Biuro Rachunkowe JAGA jest firmą oferującą usługi dla podmiotów jednoosobowych, jak również spółek prawa handlowego. Chce zrozumieć ich potrzeby i wspierać w rozwoju, zapewniając bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej poprzez świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie księgowości, podatków i finansów.

 • Pomaga w tym zdobyte doświadczenie, ale również nastawienie na ciągły rozwój poprzez zdobywanie wiedzy i reagowanie na potrzeby Klientów.
 • Szczególnie bliskim tematem są dla mnie fundusze unijne – rozliczaniem projektów finansowanych ze środków unijnych zajmuję się od 2005 roku.
 • Moje usługi dedykowane są również dla osób zamierzających otworzyć działalność gospodarczą oraz mikro, małych i średnich firm każdej branży.

Kontakt

Agnieszka Kwietniewska

licencja MF 45088/2010
NIP: 713-167-45-99
REGON: 061404253
Kontakt
Tel: +48 606-760-917
e-mail: biuro@jaga.biz.pl
Adres
Tomaszowice Kolonia 31b,
21-008 Tomaszowice

Napisz do mnie:Lokalizacja i dojazd

Media społecznościowe

Zapraszam do polubienia mojej strony na Facebooku

Na bieżąco komentuję najnowsze przepisy, strona - mam nadzieję - usprawni nam komunikację, a ja postaram się być Wam pomocną w przejściu przez pasjonujący Świat Rachunkowości i Podatków
( co niektórzy już się zarazili :)).